self

«Sa oled täidetud juhuslikust, moodsast ajavaimust, sest probleemide taha poetakse ikka siis, kui ei usaldata vaadata oma sisemusse. Sulle võiks piisata iseendast. Ei maksa minna nii laiaks, ei maksa tegelda asjadega, mida inimene ei saa muuta. Luba, et ma juhin su tähelepanu Kierkegaardi seisukohtadele. K. ei hooli massist, sest igasugune hulk on juba iseenesest ebatõde. Ainus väljapääs on eraldumine, üksiolemine. Ainult üksikisik on realiteet ja ainult üksik on tõsine. Võib-olla on üksiku eraldumise protsess üldse üks kõige tähtsamaid asju? Kas polegi seesinase maailma mõte ja eesmärk üksikuteks lagunemises?» (Mati Unt, "Öös on asju")

«You are obsessed with your own version of the Zeitgeist, people tend to hide behind problems when they do not have the courage to look into themselves. You can only depend on yourself. There is no point in spreading yourself too thin; no point in dealing with issues that people cannot change. Please allow me to draw your attention to Kierkegaard's point of view. K. did not care for large public events because every crowd is in itself an untruth. The only way out is isolation, aloofness. Only the individual is a reality and only the individual is true. Maybe the process of isolation in an individual is one of the most important matters that exists. Is it not the whole point of this world for people to separate and become individuals?» (Mati Unt, "Things in the Night")